Moore Polska

Z początkiem stycznia 2023 roku, jako efekt kapitałowej sukcesji zewnętrznej w Wessly sp. z o.o., nastąpiło połączenie ze spółką Moore Polska Audyt sp. z o.o.

Za chwilę nastąpi przekierowanie na stronę Moore Polska. Jeżeli nie chcesz czekać kliknij TUTAJ.

Przykłady opracowanych opinii

Eksperci Wessly przygotowali między innymi następujące opinie prawnopodatkowe:

 • w sprawie skutków prawnopodatkowych umowy użyczenia
 • w sprawie skutków prawnopodatkowych pobierania opłat licencyjnych
 • w sprawie obowiązku stosowania dokumentacji cen transferowych
 • w sprawie skutków podatkowych otrzymania dotacji na zakupione i amortyzowane ŚT
 • w sprawie zasad tworzenia i rozliczania funduszu szkoleniowego
 • w sprawie możliwości kontynuacji amortyzacji nakładów w obcym obiekcie po jego nabyciu
 • w sprawie zasad rozliczania ewidencji i rozliczania zagranicznych podróży służbowych
 • w sprawie obowiązku rozpoznania, zasad ewidencji rozliczeń leasingu finansowego
 • w sprawie zasad rozliczeń podatkowych nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych własną inwestycją
 • w sprawie skutków prawnopodatkowych przyznania pracownikom pakietów medycznych
 • w sprawie podatku u źródła od nabywanych licencji na IT
 • w sprawie podatku u źródła od wynajmu samochodów
 • w sprawie ulgi na nowe technologie
 • w sprawie skutków nabycia i umorzenia udziałów   
 • w sprawie możliwości stosowania rabatów w trakcie realizowania kontraktów w aspekcie negatywnych skutków różnic kursowych,
 • w sprawie zobowiązań podatkowych podmiotów zagranicznych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w sprawie oceny prawnopodatkowej w przypadku niewywiązania się pełnomocnika z obowiązków reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi,
 • w sprawie zobowiązań podatkowych wynikających z "Labour Contract" i "Director`s Agreement",
 • w sprawie kwalifikacji prawnopodatkowej sprzedaży premiowej,
 • w sprawie uprawnień i obowiązków prawnopodatkowych VAT z tytułu rozliczeń czynszu najmu,
 • w sprawie prawnych możliwości zawarcia umowy o spłacie zobowiązań wierzytelnościami w innym podmiocie i skutków podatkowych jej realizacji,
 • w sprawie prawnopodatkowych aspektów realizacji umowy leasingowej,
 • w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz pokrycia nowych udziałów wierzytelnościami wspólnika,
 • w sprawie umów o zarządzanie firmą lub jej jednostką organizacyjną uprawniających do deklarowania podstawy ubezpieczeń społecznych,
 • w sprawie możliwości zwrotu podatku należnego Vat w przypadku uprawdopodobnienia nieściągalności należności,
 • w sprawie skutków prawnopodatkowych sprzedaży rzeczy ruchomej stanowiącej aport w spółce prawa handlowego,
 • w sprawie obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego skonsolidowanego,
 • w sprawie możliwości powstania obowiązku w podatku dochodowym wobec różnicy aportów i objętych w zamian za ich wniesienie udziałów,
 • w sprawie możliwości rozliczania wartości niematerialnych i prawnych powstałych z tytułu wniesienia udziałów w formie praw,
 • w sprawie zasady rozliczania ulgi inwestycyjnej w procesie amortyzacji środków trwałych będących przedmiotem inwestycji,
 • w sprawie skutków prawnopodatkowych zwrotu nienależnie pobranego czynszu z tytułu lokali użytkowych,
 • w sprawie kwalifikacji prawnopodatkowej sprzedaży wydawnictw wraz z dodatkami,
 • w sprawie wartości firmy posiadającej nieruchomość,
 • w sprawie skutków prawnopodatkowych uzyskania odszkodowania z tytułu wystąpienia szkody,
 • w sprawie skutków prawnopodatkowych sprzedaży udziałów wraz z prawem do zwrotu dopłat w spółce prawa handlowego,
 • w sprawie powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości,
 • w sprawie zasad ewidencji księgowej w księgach spółki X składników aktywów i pasywów przejmowanej spółki Y,
 • w sprawie dopuszczalności oraz ewentualnych skutków prawnopodatkowych wniesienia aportu w postaci wierzytelności,
 • w sprawie skutków prawnopodatkowych zmiany strony umowy o przedstawicielstwo,
 • w sprawie dopłat do kapitału zakładowego oraz ich udziału w zasadach obliczania odsetek od pożyczek od udziałowca,
 • w sprawie nabycia udziałów oraz zachowania prawa dzierżawy nieruchomości,

 

Wessly Sp. z o.o., ul. Irysowa 24A, 02-660 Warszawa | tel. 22 826 32 78, 22 826 96 12 | fax 22 826 91 65 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.