Moore Polska

Z początkiem stycznia 2023 roku, jako efekt kapitałowej sukcesji zewnętrznej w Wessly sp. z o.o., nastąpiło połączenie ze spółką Moore Polska Audyt sp. z o.o.

Za chwilę nastąpi przekierowanie na stronę Moore Polska. Jeżeli nie chcesz czekać kliknij TUTAJ.

Doradztwo i ekspertyzy

 

Nasza oferta na opracowanie opinii

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą cenową. Abyśmy mogli ją przedłożyć prosimy wypełnić formularz "Zlecenie opracowania opinii".

Przesłanie formularza nie powoduje obowiązku podjęcia współpracy z naszą firmą, a jedynie pozwala zapoznać się z naszą ofertą.

Jako instytucja zaufania publicznego gwarantujemy pełną poufność.

Zakres oferowanych usług

 • Doradztwo podatkowe
 • Konsultacje w sprawach rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości (Polityka, Procedury i Instrukcje)
 • Doradztwo w zakresie przekształceń, fuzji i podziałów
 • Plany przekształceń, fuzji i podziaóww
 • Wyceny udziałów, raportów, wartości godziwej aktywów oraz wartości firmy
 • Rozliczenia nakładów i zadań inwestycyjnych
 • Studia wykonalności projektów inwestycyjnych i planów restrukturyzacji
 • Ocena sytuacji ekonomicznej oraz zdolności kontynuacji działalności
 • Analizy due diligence
 • Ekspertyzy i analizy ekonomiczne

WYCENA UDZIAŁÓW, FIRMY (GOODWILL), PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyceny wartości udziałów akcji, firmy i goodwill oraz wartości przedsiębiorstwa dokonujemy każdorazowo z uwzględnieniem przeznaczenia wyceny.

Dobór metod oraz podejść optymalnych do przedmiotu i celu wyceny umożliwia osiągnięcie szacunków wartości godziwych z punktu widzenia zamawiającego wycenę oraz akceptowalnych dla interesariuszy.

Analizy i opracowania prowadzone są w zespołach ekspertów z zakresu przedmiotu wyceny, jego otoczenia prawnego, biznesowego i geopolitycznego.

Członkami zespołów obok rzeczoznawców majątkowych, rzeczoznawców technicznych, prawników i biegłych rewidentów są także eksperci z zakresu przedmiotu działalności podmiotu wycenianego i stosowanych technik i technologii, a także rynków jego konkurencji.

Każdorazowe wyzwanie stanowią dla naszego zespołu wyceny nietypowe, wymagające angażowania ekspertów z uprawnieniami biegłych sądowych, a także rzeczoznawców o kompetencjach interdyscyplinarnych.


ANALIZY DUE DILIGENCE (PRE-ACQUISITION AUDIT & MANAGING RISK)

Analizy due diligence (DD) służą ograniczeniu ryzyka związanego z inwestycjami w inne podmioty. 

Rosnące ryzyko odpowiedzialności członków zarządu spowodowało, że wykorzystujemy procedury identyfikacji oraz zapobiegania ryzykom odpowiedzialności członków zarządu za błędy, zaniechania i niespełnienia zobowiązań i obowiązków kierownictwa zarządzanych i przewiedzianych do nabycia podmiotów.
Obejmują one identyfikację ryzyka majątkowego, prawnego, podatkowego i innych istotnych obszarów ryzyka publicznoprawnego i cywilnoprawnego.

Analizujemy dokumentację formalnoprawną i cywilnoprawną, a także przeprowadzane transakcje oraz ich skutki ekonomiczne i prawne. Przeprowadzamy testy prawidłowości ich klasyfikacji, kwalifikacji, ewidencji i rozliczeń transakcji.

Oceniamy ryzyka wewnętrzne, wynikające ze struktury, nadzoru i procedowania działalności oraz zewnętrzne, wynikające z otoczenia prawnego, biznesowego, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. 
Sprawdzamy tytuły prawne aktywów, zgodność ich klasyfikacji, kwalifikacji, amortyzacji, a także rozliczenia produkcji i stanów magazynowych, analizujemy płace, ich rozliczenia, rezerwy, RMK, RMB i rozliczenia różnic kursowych.  Inwentaryzujemy i weryfikujemy rozliczenia podatkowe i inne publicznoprawne 

Przeglądamy salda rozrachunków, ich ewidencję księgową, rejestry i rozliczenia VAT, PIT, ZUS, CIT i inne wymagane dla danego podmiotu obowiązki publicznoprawne.

W rezultacie, zamawiający DD uzyskuje informacje - jakie procesy realizowane przez firmę są niezgodnie z procedurami wewnętrznymi i obowiązującym prawem, a także w jakim stopniu zidentyfikowane ryzyka mogą zagrażać konsekwencjami majątkowymi oraz prowadzonej działalności. Istotnym obszarem tego przekazu są informacje dotyczące zakresu odpowiedzialności członków Zarządu. 

 

Wessly Sp. z o.o., ul. Irysowa 24A, 02-660 Warszawa | tel. 22 826 32 78, 22 826 96 12 | fax 22 826 91 65 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.